Jopoxilla vauhtia urheiluseurojen hallintoon ja sähköiseen maksamiseen

Vuonna 2005 perustettu Jopox on urheiluseurojen oma palvelu, josta löytyy sähköiset työkalut seuratoiminnan pyörittämiseen. Uutena ominaisuutena Jopox tarjoaa seuroille maksupalvelun yhteistyössä Checkoutin kanssa. Miten sähköinen maksaminen helpottaa seurojen arkea?

Jopox digitalisoi seuratoiminnan

Jokainen urheiluseuratoiminnassa mukana ollut tunnistaa tilanteen hajallaan olevasta tiedosta. Jäsen-, osallistuja- ja taloustietoja ylläpidetään eri järjestelmissä ja viestintää hoidetaan usein erilaisin välinein. Kaiken tämän vuoksi tieto on palasina eri paikoissa, ja sen hallinnointi vie aikaa, jota varsinkaan seuratoimintaa pyörittävillä vapaaehtoisilla ei ole liikaa.

Seuratoiminnan helpottamiseksi syntyi Jopox. Verkossa toimiva palvelu tarjoaa seuroille yhden luukun periaatteella toiminnanohjauksen, viestinnän ja taloushallinnon työkalut verkkosivuista sähköiseen jäsenrekisteriin ja laskutuksesta varainhankintaan. 

“Jopox lähti liikkeelle kahden seuratoimijan ideasta kehittää omalle joukkueelle työkalu, jolla helpotetaan seuratoimijan arkea viestinnän, laskutuksen, tilastoinnin sekä monen muun olennaisen toiminnon osalta. Näin arjesta tulee sujuvampaa ja aikaa jää enemmän itse urheiluun”, Jopox Oy:n myyntipäällikkö Jaakko Isokoski kertoo.

 

Sähköisestä maksamisesta arkipäivää urheiluseuroille

Laskutus tuottaa tyypillisesti eniten päänvaivaa seuroille. Koska suomalaiset ovat tottuneet verkkomaksamiseen, syntyi ajatus kehittää sähköisen maksamisen ratkaisu myös urheiluseuroille. Kumppaniksi tähän löytyi Checkout.

“Jopoxia on aina kehitetty asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Näin myös tarve omalle maksupalvelulle sai alkunsa. Laskutustyökalu on ollut vuosia Jopoxin eniten käytetyimpiä toiminnallisuuksia, ja maksupalvelun kautta halusimme tuoda käyttäjille helpotusta tarjoamalla automaatiota joukkueen taloudenhallintaan.”

Jopoxin maksupalvelu on käytännössä Jopoxin lisäosa, jonka käyttöönoton yhteydessä seura tekee sopimuksen Checkoutin kanssa maksunvälityksen toteuttamiseksi. Maksupalvelu helpottaa seuramaksujen suorittamista ja laskutusta sekä maksajan että seuran näkökulmasta. Urheilijat ja vanhemmat pääsevät Jopoxissa maksamaan seura- ja harrastusmaksut verkkopankissa tai luottokortilla aiemman laskutusmahdollisuuden lisäksi.

“Käyttäjälle menee laskun mukana maksulinkki, jota klikkaamalla hän ohjautuu seuran maksupaneeliin ja valitsee maksutavan. Käyttäjän ei tarvitse käsin kirjoittaa tilinumeroita, viitteitä tai summia, vaan tiedot liikkuvat automaattisesti. Tämä poistaa joukkueelta turhaa työtä, kun maksut tulevat aina oikeilla viitteillä ja summilla. Käyttäjät voivat maksaa laskunsa myös Jopox-applikaation kautta.”

 

Maksupalvelulla nopeampaa kassavirtaa

Maksupalvelu auttaa seuroja hallitsemaan kassavirtaa ja saatavien perintää, kun unohtuneista maksuista ei tarvitse enää muistutella, vaan järjestelmä hoitaa sen automaattisesti. Palvelun ansiosta seurassa voidaan seurata maksutapahtumia reaaliajassa. 

“Seuralle ei jää saatavia roikkumaan samalla tavalla kuin ennen, kun tilikauden päättyessä ei tarvitse kysellä vanhojen maksujen perään”, Jopox Oy:n johtaja Tom Hedman kertoo.

Automatisointi helpottaa huomattavasti rahastonhoitajan työtä, kun viitteet kulkevat laskujen mukana eikä tuplamaksuja pääse syntymään. Samalla seuran kirjanpitoaineisto muodostuu automaattisesti ja on helposti siirrettävissä eri taloushallintajärjestelmiin.

 

Seuratoiminta digitalisoituu yhteistyöllä

Digitalisaatio tarjoaa urheiluseuroille työkalut, joilla palvella jäsenistöä paremmin. Jopoxilla oltiin tyytyväisiä Checkoutin tarjoamaan maksuratkaisuun sekä saatavilla olleeseen kotimaiseen tukeen.

“Tekninen toteutustyö sujui hallitusti. Teimme toteutuksen itse Checkoutin rajapintoja hyödyntäen, ja aina tarpeen tullen saimme teknistä tukea ja apua Checkoutin kehittäjiltä”, Isokoski sanoo.

Jopox on käytössä jo yli 200 suomalaisessa urheiluseurassa. Kun seuroissa on keskimäärin 15 joukkuetta ja joissa 20 pelaajaa vanhempineen, koskettaa Jopox yhteensä kymmeniä tuhansia suomalaisia urheilun ystäviä. Suurilla käyttäjämäärillä maksupalvelun turvallisuus ja skaalautuvuus ovat välttämättömiä.

“Valitsimme Checkoutin, koska se pystyi tarjoamaan toimivat ja valmiit rakenteet näin ison kokonaisuuden maksuliikenteeseen", Hedman toteaa.

Tilaa uutiskirjeemme!

Kauppiaan tietopankki