Neuvoja ja vastauksia tiimiltämme

Shopifyn integraatioasetukset: saldotieto

Ennen Checkout POS:n ja Shopifyn välisen integraation käyttöönottoa on hyvä käydä läpi integraatioasetukset. Ne jakautuvat kolmeen eri osioon, joissa jokaisessa on omat oletusasetukset.

 • Integraatioasetukset löytyvät Shopifystä seuraavan polun takaa:  Apps -> Checkout POS. Sivun alareunasta löydät synkronointiin ja integraatioon liittyviä asetuksia.

 

Integraatioasetukset: Saldotieto

Voit valita, haluatko ylläpitää tuotteen saldotietoa Checkout POS -kassassa tai Shopifyssä. Halutessasi voit jättää saldon synkronoinnin kokonaan pois päältä.

Näin valitset saldotietojen synkronointiasetuksen

Valitse haluamasi synkronointiasetus :

 • Jos haluat, että Checkout POS on saldotietojen pääjärjestelmä, valitse "Checkout POS:sta Shopifyyn".
 • Jos haluat, että Shopify on saldotietojen pääjärjestelmä, valitse "Shopifystä Checkout POS:in".
 • Jos et halua synkronoida saldotietoja lainkaan, valitse "Ei synkronoida saldotietoja".

Järjestelmän oletusasetuksena on "Checkout POS:sta Shopifyyn."

 

Seuraavaksi käymme läpi, miten saldon päivittäminen toimii eri valinnoilla. Nämä ohjeet koskevat tilannetta, jossa käytössä on yksi varasto Shopifyssä.

Jos käytät useaa varastoa, löydät ohjeen monivarastotukeen tämän artikkelin alaosasta, otsikon Shopifyn monivarasto-ominaisuus ja saldotieto alta.

 

Saldon pääjärjestelmänä Checkout POS

Jos saldon pääjärjestelmä on Checkout POS: 

 • Myymälämyynnit vähentävät saldoa Checkout POS -kassassa välittömästi. Saldomuutos päivittyy Shopifyyn muutaman minuutin viiveellä, kun integraatiopäivitys seuraavan kerran ajetaan.
 • Verkkokauppatilaus vähentää saldon ensin Shopifyssä. Kun tilaus siirtyy kassajärjestelmään, saldo vähentyy Checkout POS:ssa. Saldomuutos synkronoidaan tarvittaessa takaisin Shopifyhyn.
 • HUOM. Jos saldon pääjärjestelmä on Checkout POS, saldon manuaalinen päivitys Shopifyyn ei muuta saldoa
 

Saldon pääjärjestelmänä Shopify

Jos saldon pääjärjestelmä on Shopify: 

 • Myymälämyynnit pitää synkronoida Checkout POS:sta Shopifyyn, jotta saldo vähenee oikein järjestelmistä toiseen.
 • Verkkokauppatilaus vähentää saldoa välittömästi Shopifystä, ja saldo päivitetään Shopifystä Checkout POS:in.
 • HUOM. Jos saldon pääjärjestelmä on Shopify, saldon manuaalinen päivitys Checkout POS:in ei muuta saldoa Shopifyssä.
 

HUOM. Jos tilausten synkronointi ei ole päällä, saldot eivät pysy ajan tasalla järjestelmien välillä.

 

Saldon tarkistaminen automaattisena ajona

Saldon voi tarkistaa myös automaattisena ajona. Tämä asetus on oletuksena pois päältä. Voit ottaa automaattiset tarkistukset käyttöön Shopifyn puolelta, Checkout POS -lisäosan asetuksista.

Näyttökuva 2021-9-14 kello 7.43.24

Saldotarkistuksen avulla voit helposti varmistua siitä, että Shopifyn ja Checkout POS:n saldot täsmäävät. Jos saldoissa on eroja, saldotarkistuksen raportti ilmoittaa niistä. Saldoajo käynnistyy keskiyöllä, ja ajon valmistuttua tulokset lähetetään määrittelemääsi sähköpostisoitteeseen. 

 

Shopifyn monivarasto-ominaisuus ja saldotieto

Shopifyssa on voinut luoda verkkokauppaan useamman varaston kesästä 2019 lähtien. Toiminnallisuus on saatavilla kaikissa Shopifyn eri paketeissa, ja tarkempi ohjeistus varastojen hallinnasta Shopifyssä löytyy Shopifyn omasta ohjeistuksesta: https://help.shopify.com/en/manual/locations 

Kun Shopifyssa on määritelty monta eri varastoa, voit syöttää Shopifyn tuotesivulla saldon per varasto. 

Monivarastotuen ansiosta voit paremmin kontrolloida sitä, mistä varastoista tai mihin varastoon saldoa synkronoidaan. Jos käytät vain yhtä varastoa Shopifyssä, uudistuksella ei ole käytännön merkitystä kannaltasi.

 

Aiempi toiminnallisuus:

Kauppias ei voinut vaikuttaa, mihin tai mistä varastosta saldoja päivitettiin. Tuotteiden varastosaldot vietiin Checkout POS:iin aina viimeiseksi Shopifyyn luodusta varastosta, tai Checkout POS päivitti varastosaldoa aina Shopifyn viimeksi luotuun varastoon.

 

Uusi toiminnallisuus:

Kauppias voi määrittää, minkä varaston saldoa (tai kaikkien varastojen yhteissummaa) synkronoidaan Checkout POS:iin, jos Shopify on saldon pääjärjestelmä. Kauppias voi määrittää, mihin varastoon Checkout POS synkronoi saldoa, jos Checkout POS on saldon pääjärjestelmä.

 

Monivarastotuki: saldon pääjärjestelmänä Shopify

Määrittele sovelluksen asetuksista, minkä varaston saldoa synkronoidaan. Vaihtoehtoina ovat:

 • Yksittäinen varasto (varaston nimi).
  • Tällöin vain tähän varastoon linkitetty tuotesaldo viedään Checkout POS -kassaan.
 • Varastojen summa.
  • Tällöin integraatio laskee KAIKKIEN varastojen yhteissumman Checkout POS -kassaan vietävästä tuotteesta. Jokaiseen varastoon tehty tuotekohtainen saldomuutos muuttaa summaa ja laukaisee saldomuutoksen kassajärjestelmään päin.

HUOM. Jos Shopify on saldon pääjärjestelmä, Checkout POS:sta tulevat tilaukset vähentävät saldojen lähtövaraston saldoa. Jos Shopifystä viedään summatieto, Checkout POS:n tilaukset viedään Shopifyn oletusvarastoon.

Oletusasetus: Tuotteiden saldotiedot synkronoidaan oletuksena viimeksi luodusta varastosta.

 

Monivarastotuki: Saldon pääjärjestelmänä Checkout POS

Kauppias voi määrittää, mihin varastoon Checkout POS:ssa määriteltyä tai päivitettyä tuotesaldoa synkronoidaan. Kauppias voi määritellä vain yhden varaston, johon saldoa viedään.

Tällöin on hyvä huomata:

 • Jos Checkout POS on saldon pääjärjestelmä, tuotteiden on oltava Shopifyssä vain siinä varastossa, joka on määritelty integraation kohdevarastoksi.
 • Emme suosittele Shopifyn monivarasto-ominaisuuden käyttöä, jos Checkout POS on saldon pääjärjestelmä.

Oletusasetus: Tuotteiden saldotiedot synkronoidaan oletuksena viimeksi luotuun varastoon

 

Eri varastojen saldoissa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Jos kohde- tai lähtövarastoasetusta muutetaan, ei asetuksen muuttaminen automaattisesti synkronoi kaikkia saldotietoja uusiksi.
 • Jos kohdevarastoasetusta muutetaan, uusi saldo ajetaan suoraan uuteen varastoon ilman että edellisen varaston arvoja nollataan.

Esimerkki:

Saldojen pääjärjestelmä Checkout POS. Kohdevarasto ollut Varasto1 ja tuotteella saldona kassajärjestelmässä 10, joka viedään tähän varastoon arvolla 10.

Vaihdetaan kohdevarastoksi Varasto2. Tällöin päivityshetkestä lähtien viedään arvo 10 varastoon2, mutta varastoon 1 jää edelleen arvo 10.

 

Lue myös: