Neuvoja ja vastauksia tiimiltämme

Shopifyn integraatioasetukset: tuotetiedot

Valitse integraatioasetuksista, kummasta järjestelmästä haluat synkronoida tuotetietoja.
 
 

Ennen Checkout POS kassan ja Shopifyn välisen integraation käyttöönottoa on hyvä käydä läpi integraatioasetukset. Integraatioasetukset jakautuvat kolmeen eri osioon, joissa jokaisessa on omat oletusasetukset.

  • Integraatioasetukset löytyvät Shopifystä seuraavan polun takaa:  Apps -> Checkout POS. Sivun alareunasta löydät synkronointiin ja integraatioon liittyviä asetuksia.

 

Integraatioasetukset: Tuotetieto

Shopifyn ja Checkout POS kassan välisessä integraatiossa tuotetietojen synkronointi tukee molempiin suuntiin synkronointia.

Koska molemmat suunnat eivät voi olla päällä yhtäaikaisesti, valitse integraatioasetuksissa, kumpi järjestelmä on tuotetietojen pääjärjestelmä (master). Vain pääjärjestelmään tehdyt tuotemuutokset säilyvät, koska pääjärjestelmä ajaa aina yli muutokset toisesta järjestelmästä. 

  • Esim. jos tuotetietojen synkronointi on Shopify -> Checkout POS, tuotteiden perustamiset ja tuotetietojen päivitykset pitää tehdä Shopifyhyn.
    • Kassajärjestelmään tehdyt tuotemuutokset ajetaan yli, kun tuotetta seuraavan kerran päivitetään Shopifysta.

Oletusasetus: Tuotetiedot synkronoidaan Shopifystä Checkout POS kassaan, ei synkronoida tuotteiden poistoja. Jos poistoja ei synkronoida, tuotteiden poistot eivät vaikuta toiseen järjestelmään.

 

Muut synkronointiasetukset

  • Asetuksista voi myös valita, yhdistetäänkö Checkout POS kassan bränditieto Shopifyn Vendor-kenttään. Oletuksena tämä asetus on poissa päältä.
  • Tuotetietoihin voi lisätä myös sisäänostohinnan joko Shopifyssä tai Checkout POS kassasta. Jos  tieto halutaan synkronoida järjestelmien välillä, asetus tulee laittaa päälle. Oletuksena se on pois päältä.

Kuvassa valittuna sisäänostohintojen synkronointi.