Checkout Finland Oy:n maksupalveluiden saavutettavuus

Tämä seloste koskee Checkout Finland Oy:n palveluiden saavutettavuutta verkko-osoitteissa checkout.fi, extranet-beta.checkout.fi, sekä pay.checkout.fi.

Sivuston saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.09.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 31.5.2021.

 

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Kaikki mainitut puutteet Checkoutin maksupalvelussa pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana pl. palvelut, jotka on mainittu kohdassa "Kohtuuton rasite." Niiden palveluiden osalta saavutettavuusvaatimuksia ei täytetä miltään osin. 

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Ei-saavutettava sisältö 

Saavutettavuuspuutteita on kauppiaan Extranet-palvelussa ja kuluttajan maksupolussa. Näiden palveluiden puutteita on muun muassa siinä, että palveluiden kontrastit eivät ole riittäviä kaikilta osin. Palvelut eivät lisäksi vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä, ja näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi palvelussa on puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan 2021 aikana.  

Alla on lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita palvelut eivät vielä täytä.

 

Maksupolussa olevia puutteita

Ruudunlukijat

WCAG 1.1.1 Sulkemisruksi
WCAG 1.3.1 Otsikointi, tiedon esittäminen, tyhjät rivit, PDF-tiedosto
WCAG 1.3.5 Autocomplete-attribuutti
WCAG 1.4.1 Virheiden esittäminen
WCAG 2.4.6 Kielivalinta
WCAG 3.1.2 Kielivalinta
WCAG 4.1.3 Virheiden esittäminen

Näppäimistökäyttö

WCAG 2.4.7 Näkyvä näppäimistökohdistus
WCAG 4.1.1 HTML:n laatu

Värit ja tekstin koko

WCAG 1.4.3 Kontrastit
WCAG 1.4.5 Kontrastit
WCAG 1.4.11 Kontrastit

Käytettävyys

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus
WCAG 2.4.4 Maksuehdot-linkki, uudet selainvälilehdet

 

 

Kirjautuneen yritysasiakkaan Extranetissa olevia puutteita

Ruudunlukijat

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 2.4.1 Ohita lohkot
WCAG 2.4.2 Sivuotsikot
WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (Kontekstissa)
WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistökäyttö

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
WCAG 2.1.1 Näppäimistö
WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (Kontekstissa)
WCAG 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet
WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Värit ja tekstin koko

WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Käytettävyys

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
WCAG 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet
WCAG 4.1.1 Jäsentäminen
WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 

 

Checkout.fi / verkkovierailijapolulla olevia puutteita

Valikko

WCAG 1.3.2
WCAG 2.4.3
WCAG 2.4.7
WCAG 4.1.2
WCAG 1.3.1
WCAG 1.1.1

Kiintopisteet

WCAG 2.4.1
WCAG 2.4.6
WCAG 4.1.2

Valintapainikeryhmät 

WCAG 4.1.2, käytettävyys

Virheilmoitukset

WCAG 3.3.1
WCAG 2.4.3

Tekstin suurennus ja välistykset

WCAG 1.4.4
WCAG 1.4.12

Kontrastit

WCAG 1.4.3
WCAG 1.4.11

Hyppylinkki

WCAG 2.4.1

HTML:n laatu

WCAG 4.1.1

Näkyvä kohdistus

WCAG 2.4.7

Lukemis- ja sarkainjärjestys

WCAG 1.3.2
WCAG 2.4.3
WCAG 2.4.1

Ajankohtaista-linkit

WCAG 1.3.1
WCAG 1.3.2

Taulukot

WCAG 1.3.1

Kenttien ohjeet

WCAG 3.3.2

Päivämäärän syöttö

WCAG 2.1.1

Palvelupaketin valinta

WCAG 1.3.1

Autocomplete-attribuutit

WCAG 1.3.5

Palautesivun otsikointi

WCAG 1.3.1

Täällä-linkki

WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus

Kielivalinta

WCAG 4.1.2
WCAG 2.1.1
WCAG 1.3.1

Virheilmoitus

WCAG 4.1.3

Sivun kieli

WCAG 3.1.1

Pääotsikko

WCAG 1.3.1

Uusi välilehti

WCAG 1.3.1

 

Sisällöt, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite

Kirjautuneen yritysasiakkaan Extranetissa on sellaisia sisältöjä, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite. Palvelu uusitaan vuoden 2021 aikana, jonka vuoksi vanhaan palveluun ei tehdä saavutettavuusmuutoksia.

 

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Palveluissa ei ole sellaisia sisältöjä, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät soveltuisi. 

 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä palveluita. Henkilötietoja käsitellään Checkoutin asiakasrekisterissä.

 

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

saavutettavuusvaatimukset.fi

Tilaa uutiskirjeemme!

Kauppiaan tietopankki