Neuvoja ja vastauksia tiimiltämme

Mitä tarkoittavat CIT- ja MIT-maksut ja mikä niiden ero on?

Uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaan tallennetulla kortilla tehtävät maksut erotellaan kuluttajan käynnistämiin maksuihin (customer-initiated-transaction, CIT) ja kauppiaan käynnistämiin maksuihin (merchant-initiatied-transaction, MIT).​ 

Teknisesti jokaisessa maksupyynnössä API-rajapintaan tulee ilmoittaa, kummasta veloituspyynnöstä on kyse.​

CIT-maksut

CIT-maksua on käytettävä aina, kun kuluttaja aktiivisesti käynnistää maksun esimerkiksi verkkokaupassa. CIT-maksua tulee käyttää myös tilanteissa, joissa käyttäjä aktiivisesti käynnistää tapahtuman, vaikka varsinainen veloitus tapahtuu myöhemmin (esim. taksimatka, maksullinen parkkeeraus tai polttoainetankkaus).

  • CIT-maksu tulee pääsääntöisesti aina vahvistaa pankin vahvistusmenetelmällä (esim. pankin mobiiliavain).
  • CIT-maksussa mahdollisen maksukortin väärinkäytöksestä johtuvan riskin kantaa kortinmyöntäjä.

MIT-maksut

MIT-maksua käytetään tilanteissa, joissa veloitus tapahtuu ilman asiakkaan vuorovaikutusta. Tällaisia ovat tyypillisesti aikaperusteiset toistuvaisveloitukset, kuten viihdepalvelun kuukausiveloitukset. Toistuvaisveloituksen ei kuitenkaan tarvitse olla samansuuruinen (esim. puhelinlasku), eikä myöskään aikaperusteinen. Veloitus voi tapahtua myös tapahtumaperusteisesti; esimerkiksi parkkihallista ulosajo tai pihakadun puhdistus lumesta. 

  • MIT-maksua ei koske PSD2-asetuksen vaatimus yksittäisen maksun vahvistamisesta, vaan se voidaan veloittaa ilman käyttäjän toimenpiteitä
  • Koska MIT-maksu tapahtuu ilman maksun vahvistamista, veloitusriski maksusta jää kauppiaalle.