Vieraskynä: Cashless-rannekemaksaminen ratkaisee maksamisen festivaaleilla

Yleisötapahtumissa maksujen vastaanotolle on omat haasteensa. NFC-sirun avulla toteutettu rannekemaksaminen on helppokäyttöinen ja toimintavarma maksuratkaisu, joka kestää suurenkin maksuvolyymin.

Uudet maksamisen tavat sujuvoittavat asiointia yleisötapahtumissa

Käteisen käytön vähentyminen ja sen käsittelyn kalleus avaavat latua uusille maksamisen tavoille. Käteisen epäkäytännöllisyyden lisäksi yleisötapahtumien korttimaksuliikenteen haasteena on ollut puhelinverkkojen tukkeutuminen, joka on johtunut älypuhelinten määrän ja dataliikenteen käytön lisääntymisestä. Katkokset verkkoyhteyksissä eivät ole jääneet huomaamatta myöskään festivaalikävijöiltä.

Kesä 2018 oli muutosten aikaa maksamisessa Suomen festivaaleilla, kun viisi festivaalia otti rohkeasti käyttöön rannekemaksamisen. Näistä festivaaleista Tampereella järjestettävä Blockfest käytti sitä jo toista kertaa.

 

Cashless-sirumaksaminen on helppokäyttöinen ja nopea tapa maksaa

Maksurannekkeen idea on yksinkertainen: festivaalirannekkeeseen liitetään NFC-siru, joka toimii maksutunnisteena. Sirulla on useita käyttömahdollisuuksia, ja maksamisen lisäksi sen avulla voidaan hallinnoida esimerkiksi pääsyoikeuksia. Siru on henkilökohtainen ja siihen voidaan ladata rahaa etukäteen verkkomaksuna tai paikan päällä tapahtumassa. Sirun käyttäminen on turvallista, ja tarvittaessa se voidaan kuolettaa tai vaihtaa.

Cashless-järjestelmään integroidaan verkkomaksualusta, jolloin käytössä voi olla useita maksutapoja, joilla tallettaa rahaa sirulle. Myös rahojen palauttaminen on yksinkertaista: Checkout tarjoaa festivaaleille palvelua, jolla verkossa ladatut maksurannekkeen käyttämättömät rahat voidaan palauttaa kuluttajille helposti festivaalin jälkeen.

Sirulla maksaminen on tällä hetkellä nopein tapa maksaa festivaaleilla. Meidän mallissa jokaisella myyjällä on oma henkilökohtainen mobiilikassa käytössään, mikä tuo vielä lisää sujuvuutta myyntiin”, kertoo Sami Vauhkonen Helppari Oy:stä.

 

Access Control tekee kulkuoikeuksien hallinnasta vaivatonta

NFC-sirua voi maksamisen lisäksi käyttää myös kulkuoikeuksien hallintaan, ja sirun tunnistetta vastaan voi järjestelmään tallentaa asiakkaan lippua vastaavat pääsyoikeustiedot.

Pivo maksuranneke

Festivaalialueelle tultaessa portilla olevat sirunlukijat ilmoittavat automaattisesti, onko asiakkaalla kulkuoikeus tapahtumaan. Tämä poistaa tarpeen lippujen tai rannekkeiden erilliselle tarkastamiselle, nopeuttaa sisään tulemista ja vähentää jonottamista.

Sirut toimivat myös tapahtuman sisäisten kulkuoikeuksien määrittelyssä. Esimerkiksi VIP-alueet, backstage ja muut tuotantoalueet voidaan erottaa omiksi alueikseen. Näin talkoolaisten, oman henkilöstön, artistien, median ja kumppanien kulkuoikeuksien hallinta on vaivatonta ja niitä voidaan muuttaa reaaliaikaisesti henkilö- ja tiimitasolla.

 

Closed Loop -järjestelmä takaa maksamisen sujuvuuden kaikissa tilanteissa

Rannekemaksaminen perustuu niin sanottuun Closed Loop -järjestelmään. Tällaisissa järjestelmissä maksaminen tapahtuu suljetussa ympäristössä, ja maksuvälineenä voi olla esimerkiksi virtuaalista rahaa tai kuponkeja. Koska rannekemaksamisessa maksutapahtumat kirjautuvat asiakkaan NFC-siruun, maksaminen ei edellytä verkkoyhteyttä. Järjestelmä onkin erittäin toimintavarma, eivätkä esimerkiksi hetkelliset sähkönjakelun tai dataverkon häiriötilanteet vaikuta sen toimintaan.

Vastakohtana Closed Loop -järjestelmille ovat Open Loop -järjestelmät, kuten esimerkiksi perinteinen korttimaksaminen. Se vaatii aina internetyhteyden, jotta maksupääte voi varmentaa maksun maksunvälityspalvelun kautta. Siksi Open Loop -järjestelmät ovat alttiimpia yhteyshäiriöistä johtuville katkoksille.

 

Kerätyn datan avulla järjestetään entistä parempi tapahtuma ja parannetaan kävijäkokemusta

Cashless-järjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa tarjoten järjestäjälle ajantasaisen kokonaisnäkymän sekä arvokasta tietoa tapahtuman kehittämiseen. Tuotemyyntien ja kävijädatan avulla voi suunnitella tulevien festivaalien toimintoja ja tehdä parannuksia mm. anniskelun sujuvuuteen. Muutosten vaikutuksia voidaan seurata ja todentaa jatkuvasti, ja samalla luoda asiakkaille entistä parempi festivaalikokemus.

Reaaliaikaisen myynninseurannan lisäksi myyntidataa voi seurata jälkikäteen jopa viiden minuutin intervalleissa. Myyntidata paljastaa esimerkiksi sen, loppuiko myyntipisteen kapasiteetti ja auttaa samalla tulevan vuoden tapahtuman suunnittelussa.

Reaaliaikainen kävijämäärätieto voi olla myös turvallisuuskysymys, sillä se antaa tapahtumien turvallisuudesta vastaaville turvayrityksille tarkkaa tietoa henkilömääristä. Eräs kiinnostava tieto on myös se, mihin aikaan festivaalikävijät saapuvat tapahtumiin. Tiedon avulla kävijäpiikkeihin voidaan vaikuttaa ja varautua seuraavana vuonna.

Uusien ratkaisujen käyttöönotto voi tuntua tapahtuman järjestäjistä jännittävämmältä kuin itse kävijöistä. Cashless-festivaalien saamien asiakaspalautteiden perusteella rannekemaksaminen koettiin turvalliseksi ja nopeaksi. Rahan lataaminen verkossa sekä sähköisten kuittien säilyminen omalla tilillä ja oman kulutuksen seuraaminen koettiin hyviksi ominaisuuksiksi. Maksutapahtumien nopeutuminen on kasvattanut tapahtumien myyntiä ja vähentänyt asiakkaiden jonottamista alueella. Kokonaisuudessaan cashless-ratkaisut tuovat paremman kävijäkokemuksen niin tapahtumakävijälle kuin järjestäjällekin.

Vieraskynän kirjoittaja Antti Soisalo Helppari Oy:stä on maksuratkaisujen asiantuntija. Haastateltava Sami Vauhkonen on ollut toteuttamassa verkko- ja maksuratkaisuja Suomen suurimmille tapahtumille vuodesta 2013 alkaen.

Lue lisää rannekemaksamisesta kesän 2019 festivaaleilla.